нестійкий


нестійкий
-а́, -е́.
1) Який не відзначається стійкістю, тривкістю; неміцний.
••

Нестійкі́ сту́пені ла́ду́ муз. — звуки ладу, які тяжіють до стійких ступенів ладу; в ладах мажоро-мінорної системи нестійкими є II, IV, VI, VII ступені, тобто ті, що не входять до складу тонічного тризвуку. || Який швидко втрачає свої властивості, якості; нездатний подіяти на кого-, що-небудь.

2) Який часто змінюється, легко піддається зовнішнім впливам; непостійний, несталий.
3) Який легко піддається чужому впливові; нетвердий у своїх поглядах, звичках і т. ін. || у знач. ім. нестійкі́, -ки́х, мн. Ті, що легко піддаються чужому впливові.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Смотреть что такое "нестійкий" в других словарях:

  • нестійкий — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • нестійкий — [неис т ійки/й] м. (на) ко/му / к і/м, мн. к і/ …   Орфоепічний словник української мови

  • нестійкий — 1) (про предмет позбавлений стійкости: який падає, хитається, гойдається, коливається під ким / чим н.), нетривкий Пор. хисткий I 2) (непостійний у своїх поглядах, переконаннях тощо, який легко піддається чужому впливові), нетвердий, хисткий,… …   Словник синонімів української мови

  • нестійкість — кості, ж. Абстр. ім. до нестійкий …   Український тлумачний словник

  • нестійко — Присл. до нестійкий …   Український тлумачний словник

  • нестатечній — нестійкий, нетривкий …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • хисткий — I а/, е/. 1) Який постійно хитається з боку на бік або згори вниз. || Який може легко рухатися, гойдатися, є поганою, ненадійною опорою через свою неміцність, зношеність, старість і т. ін.; нестійкий. || Досить нестійкий, невпевнений (про ходу,… …   Український тлумачний словник

  • нетвердий — а/, е/. 1) Який угинається, подається від дотику, натискування і т. ін.; м який. 2) Досить нестійкий (про ходу, рухи і т. ін.); невпевнений. || Який не має міцної опори; хисткий. 3) перен. Нестійкий у своїх переконаннях, намірах і т. ін.; який… …   Український тлумачний словник

  • нетривкий — а/, е/. 1) Який не має міцності, легко руйнується; неміцний. 2) Те саме, що нетвердий 2). 3) перен. Який може легко змінюватися, порушуватися; нестійкий, ненадійний. 4) Те саме, що нестійкий 3) …   Український тлумачний словник

  • хисткий — I (який хитається з боку на бік / згори донизу), хиткий, хибкий, хитливий, хитлявий, вихлястий, вихлюватий; розхитаний (який став хистким); хитний (який має здатність хитатися) Пор. нестійкий 1) II ▶ див. гнучкий, миготливий, невиразний 1) …   Словник синонімів української мови

Книги